Den europeiske sikkerhetsorganisasjonen EASA har opphevet forbudet mot at helikoptre av typen Super Puma får fly, etter den fatale ulykken ved Turøy i april i år der 13 personer omkom.

Etter ulykken ble det lagt ned forbud mot at helikoptre av typen AS332 og H225 fikk fly inntil ulykken var grundig etterforsket.

Nå sier EASA at tross at Airbus Helicopters som har produsert det forulykkede helikopteret, ikke har slått fast årsaken til ulykken, er det nå trygt å sende dem opp i luften igjen.

I en foreløpig rapport har Statens havarikommisjon for transport (SHT) konkludert med at Turøy-styrten mest sannsynlig skyldtes et utmattelsesbrudd i deler av helikopterets hovedgirboks, EASA skriver i sin frigivelse av bruken at det er på plass løsninger for å erstatte deler i konfigurasjonen av girboksen.

Airbus på sin side skriver at de tar EASA avgjørelsen til etterretning, men avventer den endelig havarirapporten samt en rapport det britiske havarikommisjonen arbeider med.

Flyforbudet med Super Puma gjelder fortsatt både i Norge og i Storbritannia, hvor det er en rekke operatører som flyr typen.