August ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 6,8 %, og totalt reiste 42 475 passasjerer over lufthavnen.

Innenlands trafikk endte opp 0,3 % til 37 928 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk ned 41 % til 4 547 reisende.

Tyrkia og Rhodos trekker ned

Økningen i innenlands trafikk skyldes i hovedsak god trafikk på ruten Molde-Oslo. Det ble en relativt sterk måned, ettersom antall tilbudte seter var noe lavere enn forrige år.

Chartertrafikken mellom Stord og Molde viser også økning. For utlandstrafikken er det bortfall av Tyrkiaruten som står for størstedelen av nedgangen. I tillegg har Startour lavere produksjon enn forrige år (Rhodos). Wizz Airs rute mellom Molde og Gdansk leverte veldig sterke tall også denne måneden, og øker sammenlignet med forrige år. For september forventes hovedsakelig samme type utvikling. Tyrkia/Rhodos effekten vil vises veldig godt på utland også i september.