Flyselskapet Air Explore fra Slovakia har slått seg opp på drive med wet-lease og ACMI-leasing til andre selskap som trenger kapasitet ved flymangel. Air Explore har brukt vintersesongen på å bytte ut eldre Boeing 737 klassikere med nyere Boeing 737-800 i Next Generation-versjoner.

Selskapets Boeing 737-300 og -400 er nå faset ut, mens selskapet opererer en Boeing 737-800 innleid fra Aircastle.

For selskapet har etterspørselen etter korttidsleie av 737 -flåten sunket gjennom hele vinteren, det viser seg på regnskapstallene for de siste månedene.

Med avtaler for blant annet Norwegian og Wings of Lebanon går hjulene rundt for øyeblikket.

Nå vil ledelsen i selskapet satse mye mer utenfor Europa. Med utleie av fly for aktører i Nigeria, Irak og til land i Stillehavet er kanskje markedet bedre utenfor Europas grenser mener daglig leder. Det er i et intervju med Etrend i Slovakia at ledelsen fortviler over det dårlige utleiemarkedet i Europa.

En kommende avtale med det italienske selskapet Blue Panorama Airlines kan muligens bøte litt på de dårlige tidene. I 2015 fraktet selskapets fly rundt 783.000 passasjerer for andre selskap, året før var tallet 447.000.