Det koreanske flyselskapet Asiana har godtatt et erstatningskrav fra lokale styringsmyndigheter i San Francisco etter ødeleggelser flyselskapet påførte den internasjonale flyplassen i San Francisco 6. juli 2013.

Et Boeing 777 fly fra selskapet havarerte under landing da pilotene gjorde en rekke feil under landing. Flyet kom inn for lavt og traff en dike like før rullebanen, for deretter å krasjlande ved siden av rullebanen.

Byens lokale myndigheter gikk til sak mot flyselskapet for å få dekket kostander ved å måtte bygge opp igjen deler av diken samt tekniske installasjoner rundt rullebanen.  I tillegg måtte selve rullebanen prepareres og asfalteres på nytt.

Flyselskapet har måtte godta en bot på 3.45 millioner amerikanske dollar. Tre personer omkom og rundt 200 av de som var ombord fikk skader i krasjen. Rundt 250 passasjerer gikk til sak mot flyselskap i etterkant av ulykken, flyselskapet har utbetalt et ukjent beløp til passasjerene for å komme til enighet i erstatningskravene.

I følge Korean Herald vil erstatningene grave dypt ned i økonomien til flyselskapet