Flyselskapet SAS har bestemt seg for å beholde bakketjenester på Oslo Lufthavn, Kastrup og i Stockholm. Planene var i utgangspunktet å sette disse tjenestene ut på anbud og la Aviator ta over tjenesten.

Nå har flyselskapet bestemt seg for å allikevel beholde disse tjenesten innenfor eget selskap.

I september 2015 signerte selskapet en avtale med Aviator hvor disse tjenesten ved hovedflyplassen skulle overføres til bakkeselskapet, sammen med Gøteborg og Malmø.

SAS vil fortsette å forhandle med Aviator om å ta over tjenester fra flyselskapet i Gøteborg og Malmø, men for de tre hovedflyplassen vil de ansatte fortsette innenfor SAS Ground Handling.