Connect with us

Norge

ESA skal granske Widerøe om SCAT-1

Publisert

| Dato:

EFTAs overvåkingsorgan ESA har bestemt seg for å starte granskning av en to år gammel kontroll som ble utført hos flyselskapet. Det var i juni 2014 at kontrollører fra ESA troppet opp hos Widerøe i Bodø uanmeldt, der ble det avdekket

ESA ønsker å undersøke forhold rundt et komponent, GLS-1250 som er utviklet og produsert av Universal Avionics i USA, og som Widerøe har benyttet i sine fly i forbindelse med SCAT-1 systemet.

GLS-1250 er godkjent av amerikanske luftfartsmyndigheter. ESA mistenker at Widerøe kan ha misbrukt sin dominerende stilling ved å nekte å levere en vesentlig del av systemet til andre operatører og flyselskap. Det skal være et selskap som anmeldte Widerøe til ESA, som sørget for at det ble inspeksjon i 2014.

I følge flyselskapet er det en komponent som Widerøe benytter for å fly det sattelittbaserte innflygningssystemet SCAT-1, som Avinor har installert på kortbanenettet i Norge.

-Vi stiller oss uforstående til et mulig brudd på konkurransebestemmelsene ved at Widerøe eier flydeler som Widerøe ikke har noen immaterielle rettigheter til, og som er kjøpt inn til eget bruk. Delene er produsert og kjøpt i det åpne internasjonale markedet. Den type komponenter ESA vil undersøke nærmere har vært tilbudt i det åpne markedet fra et amerikansk firma, Universal Avionics og i annenhånds markedet fra mai 2012 gjennom et Kanadisk firma, Field Aviation Company Inc, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

Widerøe stiller seg uforstående til et mulig brudd på konkurransebestemmelsene ved å eie flydeler selskapet har anskaffet til eget bruk og som selskapet ikke har noen immaterielle rettigheter til.

ESA understreker at dette ikke innebærer at de har konkludert med at reglene er overtrådt, men det innebærer at ESA vil prioritere saken.

-Widerøe er fornøyd med at ESA starter en formell prosess og prioriterer saken slik at den kan bli tilstrekkelig belyst. Det er allerede gått 2 år siden kontrollen og Widerøe ser frem til å få avsluttet denne saken, legger Nilsen til.

Advertisement

Norge

Norwegian vil ha avtale med JetBlue

Publisert

| Dato:

Hans Olav Nyborg

Bjørn Kjos og Norwegian ønsker seg en landistanse-avtale med det amerikanske selskapet JetBlue. I et intervju med Reuters sier Kjos at de nå ønsker å se nærmere på et samarbeide med det amerikanske selskapet, for å kunne tilby langdistanseruter til selskapets kunder med Norwegians fly.

Kjos og hans team har nylig fått til en slik avtale med easyJet i Europa og nå håper de på samme typen avtale med selskapet som ligger Norwegian nærmest i USA.

-JetBlue er høyst relevant for oss å se på, her er det av stor interesse å få til en avtale sier Kjos til Reuters. 

Selv har JetBlue lansert at selskapet ønsker å se på langdistanseruter når den nye Airbus A321neoLR er klar for leveranse fra Airbus.

Les mer

Mest lest