Flyselskapet SAS har valgt å selge sine siste 20 prosent av aksjer i Widerøe for dermed å være helt ute av selskapets eierstruktur.

SAS selger siste rest av sine aksjer til selskapet WF Holding som igjen eies av Torghatten  ASA, eierselskapet av 80 prosent av aksjene i Widerøe.

I en pressemelding fra SAS til Oslo Børs torsdag heter det at de to selskapene vil fortsette samarbeide hvor Widerøe er en regional partner til SAS. Aksjene skal overføres til WF Holding 30. juni i år og vil ikke ha noen resultatendringer for regnskapsåret til SAS 2015/2016.

SAS valgte å selge 80 prosent av aksjene i 2013 som del av en opprydding for å bedre selskapets økonomi. Allerede i 1970 kom SAS inn på eiersiden i Widerøe etter at de to selskapene hadde samarbeidet siden 50-tallet. Fra 1997 eide SAS over 60 prosent av aksjene mens i 2002 var eierandelen på 80 prosent.

Investorgruppen Torghatten ASA med Fjord1 og Nordland fylkeskommune kjøpte aksjeposten til SAS i 2013.