Connect with us

Norge

ESA: Flypassasjeravgiften er godkjent innført i Norge

Publisert

| Dato:

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om at flypassasjeravgiften innføres 1. juni 2016. Departementet har også fastsatt forskrift med nærmere bestemmelser om avgiften.

– Avgiften ble vedtatt av Stortinget før jul som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Når Finansdepartementet i dag fastsetter forskriften og iverksetter avgiften med virkning fra 1. juni følger vi lojalt opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, sier finansminister Siv Jensen.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ga i mars uttrykk for at fritaket for transitt- og transferpassasjerer kunne innebære statsstøtte og inviterte departementet til å pre-notifisere ordningen. Finansdepartementet mente at fritaket ikke var statsstøtte og derfor heller ikke notifikasjonspliktig, men siden ESA lovte å behandle saken raskt, besluttet departementet å utsette avgiften til 1. juni.

Finansdepartementet og ESA har den senere tid hatt en dialog om saken. Departementet har gitt ESA en nærmere redegjørelse for saken slik at ESA har grunnlag for å vurdere fritaket etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
ESA opplyser nå at de anser at fritaket ikke innebærer statsstøtte og derfor ikke er notifikasjonspliktig.

Flypassasjeravgiften innføres slik Stortinget har vedtatt med iverksettelse fra 1. juni. Avgiften gjelder for alle flyginger foretatt fra og med 1. juni.
Første innbetaling av avgiften er 18. juli. Skattedirektoratet har ansvaret for å følge opp avgiften.

Advertisement

Norge

Norwegian vil ha avtale med JetBlue

Publisert

| Dato:

Hans Olav Nyborg

Bjørn Kjos og Norwegian ønsker seg en landistanse-avtale med det amerikanske selskapet JetBlue. I et intervju med Reuters sier Kjos at de nå ønsker å se nærmere på et samarbeide med det amerikanske selskapet, for å kunne tilby langdistanseruter til selskapets kunder med Norwegians fly.

Kjos og hans team har nylig fått til en slik avtale med easyJet i Europa og nå håper de på samme typen avtale med selskapet som ligger Norwegian nærmest i USA.

-JetBlue er høyst relevant for oss å se på, her er det av stor interesse å få til en avtale sier Kjos til Reuters. 

Selv har JetBlue lansert at selskapet ønsker å se på langdistanseruter når den nye Airbus A321neoLR er klar for leveranse fra Airbus.

Les mer

Mest lest