Luftfartstilsynet har nå utstedt et umiddelbart sikkerhetsdirektiv som innebærer et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Forbudet gjelder inntil videre og norskregistrerte fartøy og operasjoner innenfor norsk område.

Fra tilsynets side er det viktig å raskt kunne finne årsaken til ulykken med et helikopter fra CHC som styrtet ved Bergen fredag formiddag.

Statens Havarikommisjon er allerede i gang med arbeidet for å sjekke vraket og finne årsaken til at det havarerte.