Norske myndigheter åpner muligheten for å bli med på EUs Passenger Name Record-register som ministere innen EU besluttet å opprettet under et møte sist uke i Lusembourg.

Det eneste regjeringen ikke har tatt stilling til er hvorvidt Norge skal levere sine opplysninger direkte inn i EU-registeret eller om Norge skal opprettet et eget nasjonalt register.

Det som blir registrert er navnet på passasjeren, kredittkortopplysninger og hvilket flyvning vedkommende flyr på. Kontaktinformasjon og setenummer du sitter i skal også registreres.

Datatilsynet stiller seg usikre på om et slikt register har den nyttet myndigheten mener den har.

I følge VG vil det bli tatt en rask avgjørelse fra norske myndigheter på om hvilken type register som skal gjelde.