Meklingen mellom Parat og NHO reiseliv foregår hos Riksmeklingsmannen i Oslo i dag. Dersom partene ikke blir enig kan det bli streik og med det går flyturene uten mat og drikke.

Det er flyselskapene SAS, Norwegian, Widerøe, Thai Airways, Qatar Airways og United Airlines som blir rammet av en streik hos de ansatte i cateringbransjen. All leveranse av mat og drikke samt tax-free varer vil dermed stoppe opp.

Produksjon av all flymat på de to flyplassene blir omfattet av en eventuell streik som følge av at 192 Parat-medlemmer i Gate Gourmet legger ned arbeidet dersom det ikke blir enighet med NHO Reiseliv.

Partene sitter ifølge Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, torsdag i mekling hos Riksmekleren. Fristen utløper klokken 24.00 samme dag skriver Parat på sine nettsider.

– Våre krav er i all hovedsak sammenfallende med kravene til Fellesforbundet. Det gjelder både kravet om rett til reelle lokale forhandlinger og lønnstillegg. I tillegg krever Parat ansvarstillegg for flyplassansatte, sier Svendsen.

Dersom det blir streik vil den ifølge forhandlingssjefen medføre tilnærmet full stopp i cateringleveranser fra Gardermoen og Flesland til blant annet SAS, Norwegian, Widerøe, Thai Airways, Qatar Airways og United Airlines. Leveransene omfatter mat og drikke til konsum og taxfreevarer til salg og konsum.

– Vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping dersom det blir nødvendig, sier Svendsen.