Norske og svenske myndigheter vil kvitte seg med 19 millioner aksjer i flyselskapet SAS, onsdag kveld gikk begge land ut med meldinger om at et salg er ønsket kjapt.

Salget av aksjene skal gjennomføres via en auksjonsprosess som i følge meldingen starter med øyeblikkelig virkning. Aksjesalget skal gjennomføres i svenske kroner og minste kjøpsordre må tilsvare rundt 100.000 euro eller mer.

Det er Citigroup som skal håndtere salget, mens Nordea og Swedbank vil hjelpe til med transaksjonen heter det videre.

Svenske myndigheter eier i dag 21,3 prosent av aksjene i SAS, Norge og Danmark 14,2 prosent hver.

Norske og svenske myndigheter oppgir at salget som starter nå er ledd i å styrke SAS som selskap ved at nye eier kommer inn, og at det blir en reduksjon i statlig eierskap.

Salget nå kan utløse rundt 315 millioner svenske kroner, som er markedsverdien på aksjene ved rett kjøper.