En norsk flyger er valgt inn i toppledelsen i den verdensomspennende flygerorganisasjonen IFALPA (International Federation of Airline Associations). IFALPA organiserer mer enn 100 000 flygere i over 100 land, og er tett knyttet til FNs luftfartsorganisasjon.

FALPA har avholdt sin årlige kongress, denne gang i New Orleans i USA. Jack Netskar ble valgt som Excecutive Vice resident, med det viktige ansvaret for IFALPAs direkte kontakt med politiske myndigheter.

Netskar, til daglig flyger i SAS, er også internasjonalt ansvarlig i Norsk Flygerforbund.

-Jeg er glad og stolt på norske flygeres vegne. Valget av Netskar viser den respekt og innflytelse en liten flygerorganisasjon fra Norge kan ha i den globale sammenslutningen, sier leder i Norsk  flygerforbund, Jo Bjørn Skatval i en pressemelding.