Mens kabinansatte fra Asia kun utgjør 1,5 prosent av sykefraværet i Norwegian, troner de norske kabinansatte på toppen med 15, 8 prosent melder Finansavisen mandag.

En av årsakene er at i Norge får ansatte full lønn fra første sykedag, mens i de fleste andre land blir det tap av inntekt å være syk.

– Hos Norwegian som i mange andre selskaper er sykefraværet i Norge høyere enn i de fleste andre land, samtidig som sykefraværet blant kabinansatte er forholdsvis høyt i bransjen generelt, sier pressekontakt Lasse Sandaker-Nielsen i flyselskapet, til Dagens Næringsliv. 

Norwegians oversikt over utvikling av ansatte viser også en trend der de kabinansatte i større grad kommer fra andre land enn Norge og Sverige, de typiske høykostlandene.

For flyselskapets del er det derfor viktigere å ansatte kabinansatte fra Spania, Thailand og andre land der terskelen for å melde seg syk er langt høyere enn i Norden.

I følge Norwegian er dette bare en trend som vil fortsette.