Flyselskapet Norwegian har valgt å anke dommen fra 30. juni i år hvor lagmannsretten slo fast at Norwegian Air Shuttle ASA er arbeidsgiver for syv piloter og kabinansatte som stevnet flyselskapet.

Det var i 2015 under en streik at Norwegian etablerte tre nye datterselskap og flyttet sine piloter over i de nye selskapene.

De resulterte i at flere piloter tok selskapet til retten. Da dommen kom 30. juni slo retten fast at Norwegians moderselskap Norwegian Air Shuttle er de ansattes arbeidsgiver – ikke datterselskapene som Norwegian opprettet under streiken.

Nå anker ledelsen i Norwegian saken til Borgarting lagmannsrett for deler av dommen selskapet er uening i.

– Vi er uenige i deler av dommen og ønsker derfor å prøve den i en høyere rettsinstans, opplyser Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til FriFagbevegelse. Selskapet ønsker ikke å gå inn i detaljene om hva de er uenige i.