Nå snur trolig regjeringen i spørsmålet rundt hvorvidt flyselskapet Norwegian skal kunne bruke utenlandsk arbeidskraft på fly som opererer i Norge.

Regjeringen har foreslått å endre forskriftene til fordel for at Norwegian får bruke mannskap fra Thailand og USA, uavhengig av hvor de flyr med flyene.

I følge Dn.no skal forskriftsendringen nå ut på høring i syv uker.

– Dette handler om at vi ønsker likebehandling av norske og utenlandske flyselskaper, uavhengig av hvilket land flyene er registrert, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til Dagens Næringsliv.

Regjeringen skriver at bakgrunnen for endringsforslaget er at det eksisterer motstrid mellom reglene om grensepassering i grenseforordningen i Schengenregelverket og utlendingsforskriftens krav til hvem som trenger oppholdstillatelse for å arbeide på norske fly i internasjonal trafikk. Det er nødvendig å rydde denne uklarheten av veien, slik at det klart framgår at Norge følger sine internasjonale forpliktelser. Denne høringen gjelder utelukkende presiseringen av reglene for grensepassering.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som foreslår en presisering i utlendingsforskriften for arbeidstakere i internasjonal luftfart. I dag følger det av ordlyden i forskriften at utenlandsk flypersonell, som ikke er EØS-borgere, må ha oppholdstillatelse når de arbeider på norske fly i internasjonal trafikk. Personell på utenlandsk registrerte fly er unntatt fra dette kravet. Ifølge Schengens grenseforordning er Norge forpliktet til å gi utenlandsk flypersonell rett til forenklet innreise for såkalt «stop over»/mellomlanding. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert forholdet mellom regelverkene og mener at dagens krav til oppholdstillatelse innebærer et hinder for forenklet grensepassering og dermed er i strid med forordningens rett til innreise.

Samtidig presiserer regjeringen i høringsnotatet at Regjeringen er opptatt av å ivareta både norske arbeidsplasser og norske næringsinteresser i bransjer som opererer i et globalt marked. Norsk luftfart er en slik bransje.