Det brasilianske flyprodusenten Embarer rullet ut sitt nyeste fly under en premierevisning torsdag. Embarer E190-E2 er flyet som skal inn i markedet for 130 seter.

Med 640 ordre på det nye flyet ble premieren markert ved at det første testflyet ble rullet ut fra produksjonshangaren til produsenten i går. Flytypen ble lansert i 2013 og det har tatt tre år å designe samt å produsere det første flyet.

E190-E2 har samme antall seter som den allerede eksisterende Embraer E190, altså 97, men mulighet for 106 seter. Den nye generasjonen av E190 har fått en lengre range med 400 nautiske mil mer i flytid. E190-E2 som nå ble rullet ut er det første testflyet, som vil bli etterfulgt av to testfly til. De tre flyene skal testes med og uten interiør i forhold til sertifisering før produksjonen starter.

To fly vil også bli produsert i serien E195-E2, og to fly til testeing av E-175-E2. Første E-190-e2 er ventet å komme i trafikk i løpet av 2018/2019. De andre modellene av den nye generasjonen E-jets vil komme i produksjon og trafikk i løpet av 2020.