Det nye norske flyselskapet FlyViking har bestemt seg for lansering av de første rutene.

Trondheim-Bodø-Tromsø-Alta-Kirkenes og Murmansk blir rutenettet fra starten. FlyViking med Giæver Invest som største aksjonær, arbeider med å skaffe til veie vel 100 millioner kroner på bok. Det er summen eierne har satt seg som mål å skaffe før driften er et faktum.

I månedskiftet mai/juni er selskapet klare til å hente sitt aller første fly, til Norge. En Dash 8 Q103 er under bestilling for leie. Flyet skal hentes i Canada og flys til Norge før rutene skal settes i gang.

I følge avisen IFinnmark mener eierne at rutenettverket de legger opp til har liten konkurranse, men stort potensiale for å kunne gi inntjening.

– Dette er en rute som i dag har svak konkurranse og vi mener det er trafikkgrunnlag for lønnsom drift, skriver styreformann Ola Giæver i en pressemeldingen. Giæver som har vært en profilert flyger i Widerøe sluttet i jobben i november for å satse utelukkende på oppstart av det nye selskapet.

For Giæver og hans medeiere ble det ikke fritt valg på øverste hylle i forhold til å velge flytyper, Luftfartstilsynet står hardt på kravet om at fly som skal benyttes som rutefly i Norge skal ha trykkabin. Dermed ble det Dash-8-serien som er den samme Widerøe opererer som ble det naturlige valget.

Overtok eksisterende konsesjon

Det var i fjor høst at Giævers selskap kjøpte det tromsøbaserte selskapet Flytaxi Nord for å kunne overta deres konsesjoner for kortbanenettet.

Målet med oppkjøpet og igangsettelsen av FlyViking er å gå inn i konkurranse med Widerøe på deres egen hjemmebane.

Gjæver og hans selskap har bedt konkurransemyndighetene om å følge med på hvordan prisene hos Widerøe vil endre seg fram mot oppstarten av FlyViking til sommeren.

På sikt mener selskapet seg i stand til også å lansere ruter direkte til Oslo fra de nordlige delene av landet.

Selskapet har forøvrig ikke noe med FlyViking i Sverige og Hellas å gjøre.

Fakta:

Dette er FlyViking:

FlyViking AS eies 100 prosent av holdingselskapet Viking Air Norway AS::

Giæver Invest AS 95 prosent (Ola O. K. Giæver)

Saga Utvikling AS 4 prosent (Jan K. Kristensen)

Ibidium Systems AS 1,4 prosent (Svein Eriksen)

Sol-Berg Holding AS 0,47 prosent (Per A. Solberg)