Skatteetaten må nå sende purring til over 20 flyselskaper som flyr til og fra Norge, ingen av dem har registrert seg for flypassasjeravgiften.

Det er kun de nordiske flyselskapene og ett par til som har klart å registrere seg hos etaten, mens flere av de store utenlandske aktørene har fullstendig gitt blaffen i å betale inn det de skal. 23 aktører er så langt inn-registrert.

Skatteetaten sier til Romerikes Blad at det er rundt 700 såkalte luftbeordrere, altså aktører som fly til og fra norske flyplasser, men så langt er det kun et fåtall som betaler det de skal av avgift.

Det er riktignok en lang rekke aktører som er fritatt for passasjeravgiften, flyginger foretatt av Luftforsvarets 330-skvadron, ambulansetjeneste og politi er virksomheten som er unntatt. For de 21 store aktørene som ikke har registrert seg, blir det nå sendt ut en purring om betaling og registrering. Ved inngangen av september i år hadde avgiften resultert i 290 millioner kroner i statskassa, noe finansdepartementet og Siv Jensen hadde regnet med på forhånd.

Det skal også være uklarheter rundt hvilke aktører som faller inn under passasjeravgiften men Skatteetaten sier til avisen at de er på saken og holder på med avklaringen rundt dette.

Stortinget vedtok 14. desember 2015 å innføre avgift på ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner (flypassasjeravgift).