Etter en lengre perioden med forhandlinger mellom kreditorer og ledelse ble det tirsdag over og ut for det franske charterselskapet Air Méditerrané.

Selskapet som i flere år har fløyet også til og fra Oslo Lufthavn med franske charterturister ble plassert under administrasjon av den franske domstolen i januar i år.

15. februar var fristen for selskapet å komme opp med nye investorer eller ny frisk kapital. Det skjedde ikke innen fristen og dermed var konkursen i dag et faktum.

Selskapet startet opp i 1997 og har operert Boeing 737 og Airbus A321. Utleie selskapene som eier flyene har allerede tatt tilbake disse og forfølger nå de tidligere eierne for å få tilbake utestående gjeld.

Det franske flyselskapet eide også et datterselskap, Hermes Airlines i Hellas, dette selskapet er ikke omfattet av konkursen i moderselskapet heter det på¨selskapets nettsider.