Flyselskapet Pakistan International Airlines har registrert et  nytt navn i hjemlandet. Det nye navnet er Pakistan Airways, noe ledelsen hevder skal være et datterselskap.

I følge en pressemelding skal det nye navnet hjelpe selskapet i arbeidet med å forbedre folks oppfatning av et selskap som er forfulgt av dårlig økonomi, store forsinkelser og korrupsjon.

Ledelsen sier i pressemeldingen at navnet skal fungere som et premium-service-tilbud under moderselskapet. Hva dette innebærer ønsker selskapet ikke å gå nærmere inn på.