Rutenummer OZ222 fra Asiana Airlines skulle gå som normalt fra New York til Seoul 24. juni da en av Airbus A380 flyets fire motorer tok fyr. Brannmannskap ble tilkalt og fikk slukket brannen mens passasjerene som var ombord fikk beskjed om at de måtte forlate flyet og vente på et annet fly.

Så langt utviklet saken seg som en normal hendelse hvor selskapet bytter til et annet fly. Men denne gangen fikk passasjerene beskjed om at de måtte innlosjeres på hotell og vente til dagen derpå da et annet A380 fly ville frakte dem til New York.

Dagen etter, den 25. juni, ankom passasjerene til JFK flyplassen ved New York og fikk på nytt gå ombord i flyet. Da oppdaget flere passasjerer at flyet ikke var et annet men det samme som hadde hatt brann i den ene motoren. Da dette ble kjent i kabinen på A380-flyet bredte det seg en uro over at flyet var det samme.

Det utviklet seg til store protester fra de fleste av passasjeren,e som nektet å fly med det samme flyet. Etter en lang runde med forklaringer fra mannskapet ombord ble det gjort klart at motoren kun hadde hatt et lite branntilløp og at disse delene nå var skiftet ut og flyet var godkjent for å kunne fly igjen.

Flyselskapet fikk til slutt passasjerene med på at den kunne fly tilbake til Seoul. Asiana Airlines har nå beklaget overfor de reisende at informasjonen var for dårlig rundt flybyttet den aktuelle dagen melder Korean Herald.