I 2017 vil regjeringen utarbeide en strategi for småflyaktiviteten i Norge. Mange nordmenn har oppdaget gledene med allmennflyging de siste årene, med flere og mer avanserte fly som igjen gir nye sikkerhetsutfordringer.

-Ulykkesstatistikken er ikke like god for småflyvirksomheten som for kommersiell luftfart, og vi ønsker å følge opp denne virksomheten nærmere, sier Solvik-Olsen.

Dronevirksomheten ventes også å øke i 2017. Aktiviteten har et stort kommersielt potensiale, og samtidig må luftfartsmyndighetene bidra til at denne aktiviteten blir integrert i luftfarten på en sikker måte.