Moss Lufthavn Rygge blir ikke under ny konsesjonsopertør på en god stund enda. Det er det flere ting som setter en stopper for. Det siste utspillet er fra dagens driftsselskap Rygge Sivile Lufthavn som etter planen skulle gi seg 1. november og med det også frasi seg konsesjonen samme dag.

Nå blir det gjort klart at RSL ikke sier fra seg konsesjonen 1. november som meldt i sommer. Dagens direktør på Moss Lufthavn forteller til Moss Avis at selskapet er forsinket, og ikke blir ferdige med avviklingen til 1. november, derfor trenger de mer tid.

Overrasker Rygge Airport

Utfordrer til ny drift ved flyplassen i Østfold, Rygge Airport, er overrasket og mener det ikke henger sammen at RSL sier opp alle ansatte, og avslutter forholdet til forsvaret, for allikevel å sitte på konsesjonen.

– Vi har lagt inn en søknad til behandling, og så gjør RSL kuvending, sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport, til Moss Avis.

RSL på sin sider mener at et nytt driftsselskap er velkomne, men de må ha på plass avtaler med eiere, kommune og staten samt at det økonomiske bør sikres før RSL kan overlvere en konsesjon.

Konsesjon kan ta lang tid

Wenche Olsen i Luftfartstilsynet (foto: LT)

Wenche Olsen i Luftfartstilsynet (foto: LT)

Hos Luftfartstilsynet får Hangar.no opplyst at i tillegg til å søke om konsesjon hos Samferdselsdepartementet, må også Rygge Airport inneha en teknisk operativ godkjennelse for å drifte Moss Lufthavn Rygge som en flyplass. Denne søknadsrunden er omfattende og tar i følge tilsynet lengre tid å få enn konsesjonen;

-Rygge Airport må først og fremst ha ny konsesjon og det kan gis Samferdselsdepartementet når en konsesjonsbehandling er avsluttet. I tillegg må et nytt selskap ha teknisk-operativ godkjenning for å kunne drifte denne flyplassen. En slik godkjenning er mer omfattende og krever at selskapet har på plass en organisasjon, infrastruktur, prosedyrer og blant annet beredskapssystemer før dette kan vurderes. Rygge Airport har ikke søkt om teknisk- operativ godkjenning per i dag, sier Wenche Olsen som er avdelings direktør i Luftfartstilsynet til Hangar.no.

Selve konsesjonssøknaden behøver ikke ta lang tid i følge en pressetalsmann for Samferdselsdepartementet, men en slik søknad kan ikke behandles så lenge den eksisterende ikke er sagt opp eller terminert.

Det har ikke lykkes Hangar.no å nå Rygge Airport i dag for en kommentar. Til Moss Avis har den nye selskapet nå flyttet fokus fra å ta over driften 1. november til å være oppe å stå først neste sommer. Selskapet var i oppstarten klare på at det var viktigst å sikre driften gjennom vinteren og så satse på nye ruter fra sommeren. Nå blir det ikke noe av dette kan det meste tyde på. 

Lørdag 29. oktober flyr det siste Ryanair flyet ut fra Moss Lufthavn Rygge, og mye tyder på at det blir svært lenge til et nytt flyselskap setter hjulene på rullebanen ved Moss.