Det russiske flyselskapet Aviastar-TU blir nå nektet å hente frakt i Norge, Luftfartstilsynet har på vegne av norske myndigheter avslått søknaden om å hente frakt bestående av levende trollkrabber. Frakten skulle hentes ved Lakselv/Banak flyplass.

Årsaken er ikke sikkerhet på det russiske selskapet, men bunner i at russiske myndigheter har brukt for lang tid å godkjenne at norske flyselskap får fly samme typen transport og ruter over Russland.

Det russiske flyselskapet har seks ganger tidligere fått godkjennelse på sine søknader om å hente levende krabber, og fly disse til Seoul i Korea.

I avslaget Luftfartstilsynet har sendt flyselskapet poengteres det at russiske myndigheter har fått godt med tid på seg til å godkjenne norske selskapers søknader, uten at det er gitt en eneste slik. Nå har norske myndigheter fått nok og derfor må selskapet droppe nye turer til Norge.

Flyselskapet Aviastar-TU har seks ganger søkt om å få fly krabber uten å gjøre oppmerksom på at det vil bli gjentatt flere ganger. Godkjennelsene ble gitt av tilsynet forutsatt at russiske myndigheter godkjente norske søknader, dersom de skulle komme.

Norske flyselskap som Norwegian fikk i 2014 avslag på sine søknader om å kunne fly over Russland, Norwegian ønsket å fly over landet i forbindelse med sine ruter til Thailand.