Sandefjord Torp Lufthavn har søkt Luftfartstilsynet om å få dispensasjon om merking av rullebanen når denne nå skal merkes på nytt.

Flyplassen ønsker å gå over til å bruke hvit merkemaling på rullebanen, mot det som er standard i Norge, gult.

Selv om de norske reglene tilsier at rullebanene skal ha gul merking ønsker tilsynet at flest lufthavner går over til samme standard som ICAO krever, og at dette samsvarer med CS-reglene fra EU.

EU har krav til at rullebanemerking skal skje med hvit maling. De aller fleste flyplassene i Norge er enige at på sikt bør alle ha hvit merking av rullebaner.

Skal male neste år

Luftfartstilsynet sier nå at de tar til orientering at rullebanen på Torp skal asfalteres på nytt i løpet av 2017. Tilsynet skriver i sitt svar på søknaden fra Torp at det vurderes som hensiktsmessig at ny merking gjennomføres med hvit merkemaling på eksisterende rullebane våren og sommeren 2016. På den måten vil rullebanen på Torp hele tiden framstår med hvit rullebanemerking i 2017.

Flyplassen er innvilget dispensasjon fra de norske særreglene.