Den norske og den svenske staten ønsker å selge seg ned i SAS, raskt, det blir 600 millioner i tap for eierne. Det er så mye aksjene har tapt seg på de siste seks til syv årene etter diverse emisjoner.

Så langt har den norske staten solgt aksjer for 133 millioner, men fortsatt er det langt igjen til aksjepotten som skal selges er helt borte.

Mens Norge og Sverige selger seg ned, blir danske myndigheter stående på sine 14,2 prosent. Dersom dette skal endre seg må saken opp for Folketinget, noe som ikke er planlagt enda.

Ingen vil si noe om hvem som er nye eiere i SAS, men at det kommer inn flere private eiere er helt sikkert. I følge Dagens Næringsliv fredag skal Norges eierandel av aksjer i SAS før nedsalget nå ha ligget på en verdi rundt 680 millioner kroner. Etter emisjonen i 2010 lå verdien på 1,3 milliarder kroner.  Dermed er 620 millioner kroner blitt borte i verditap.

SAS har siden 2009 fått tilført 11 milliarder svenske kroner i økonomisk støtte fra den norske staten.