Flyselskapet SAS etterlyser hvilke mål regjeringen og Stortinget har ved å innføre passasjeravgiften på 80 kroner om fire uker.

I selskapets svar på høringsutsendelsen fra Samferdselsdepartementet skriver SAS at de undres over avgjørelsen på en slik avgift.

«SAS etteriyser hvilke mål Regjering og Storting har med å innføre en slik avgift. Vet man målet, kan man muligens bedre definere hvilke tiltak som er best for å nå dette, og også vurdere konsekvensene av disse. Videre etterlyses en redegjørelse for hvordan forholdet til Open Skies avtalen er vurdert ved utredningsarbeidet for avgiften» Skriver Ove Myrold som er er direktør for Public Affairs og Infrastructure i SAS i sitt høringssvar.

SAS peker på at Norge allerede er med i EUs kvotesystem for å få ned utslippene av CO2 som er sagt å være en av årsaken til at denne avgiften skal innføres.

Selskapet mener at en norsk særskatt i tillegg til denne kvoteskatten innen EU vil flytte utslippene til andre land og en er like langt i forhold til CO2.

Det pekes også på at Norge allerede undergraver kvotehandelssystemet ved den innførte innlandske CO2-avgiften som er på 1,08 kroner per liter drivstoff.

Dermed har Norge allerede en dobbelt miljøbeskatning . Flyselskapet peker på at det i høringsbrevene fra Toll- og avgiftsdirektoratet kommer vsært liten informasjon om hva passasjeravgiften har som formål og hvilken begrunnelse som ligger bak forslaget.

SAS peker på at selskapet må redusere tilbudet innenriks i Norge etter at en slik avgift blir innført. Avgiften mener selskapet vil sørge for fallende etterspørsel, og det vil igjen føre til at en rekke ruter blir dyrere, og at en rekke ruter må legges helt ned.

En prisøkning på 10 prosent mener selskapet vil gi en etterspørselsvikt på mellom 5 og 8 %. En avgift på 80 kroner vil gi en økning på flyprisene med mer enn 20 prosent på de billigste billettene i markedet. Videre viser selskapet til at de allerede har solgt mange billigbilletter for hele året og en slik flyskatt som kommer fra 1. april vil påføre selskapet et tap på flere millioner kroner for alt salg utført før denne datoen.