Det var 25. mai i 2015 at Boeing 737–800 flyet fra Tromsø fikk problemer under landing på Gardermoen. Rullebanen var svært fuktig etter regn og vinden var kraftig på det aktuelle tidspunktet.

Da pilotene satte flyet ned på rullebanen, skjønte de straks at her ville de få problemer med å stanse tidsnok. Rullebanen flyet skulle lande på var i ferd med å bli asfaltert, og derfor var lengden redusert fra normalt 3600 meter til 1928 meter.

Klarte så vidt å styre unna rullebanelys

Både kapteinen og styrmannen i cockpit så enden av rullebanen komme raskt mot dem, en lang rekke innflygingslys som er montert fra enden av banen kunne fort gjøre stor skade på flyet.

Kapteinen skal ha klart å styre flyet på siden av lysmastene som er montert ved enden av rullebanen, kun ett av lysene fikk skader etter sammenstøtet med flyet.

Pilotene klarte til slutt å stanse flyet, da var det over 50 meter utenfor selve rullebanen, inne på det som kalles sikkerhetsområde. Sikkerhetsområde skal hindre fly som ikke klarer å stanse, å fortsette ut på gress eller jordunderlag som er utenfor rullebanes asfalt. Dette området består av betong på Gardermoen.

Kritiske til bremsemåten

Her stanset flyet

Her stanset flyet

Havarikommisjonen på Kjeller er i sin rapport som ble sluppet ut onsdag kritiske til måten pilotene valgte å bremse flyet på.

Kommisjonen har sammenlignet landingen av det aktuelle flyet med fire andre fly, også de fra SAS, som landet i forkant av flyet som havnet utenfor rullebanen.

Ifølge rapporten valgte kollegene til de to i dette aktuelle flyet å bruke det som kalles «Thrust reveser», en metode hvor motorene brukes for å bremse flyet, mens de to i det aktuelle flyet valgte «Idle thrust», bremsing med motorene på tomgang. Den sistenevnet metoden brukes oftest når det er en lang rullebanee t fly skal lande på.

Havarikommisjonen mener at pilotene under de aktuelle forholdene burde benyttet seg av samme bremsemetode som sine kolleger i andre fly, men kapteinen har uttalt at han ikke er enig i dette.

Får klar beskjed før flyturen om forholdene

Piloter som skal lande eller ta av fra en flyplass, får bestandig med seg et eget notat om forholde ved den aktuelle flyplassen. Det hadde også de to pilotene på dette aktuelle flyet fått.

Ifølge notatet fra Oslo Lufthavn og som ble gjengitt av SAS til sine ansatte, kom det klart fram at rullebanen var svært glatt ved regnvær og at det måtte tas forbehold under landing på grunn av at rullebanen var delvis stengt.

Notatet som ble sendt ut skal ifølge Havarikommisjonen ha vært dekkende for situasjonen slik den var på det aktuelle tidspunktet.

Ingen ble skadet under hendelsen. Både SAS, Avinor og Oslo Lyfthavn har innført sikkerhetsoppdateringer internt for å lære av hendelsen.