Kravene fra SAS-pilotene som jobber i Norge er ledelsen i selskapet svært lite fornøyd med. I følge ledelsen i SAS vil kravene fra de norske pilotene øke kostnadsnivået med 25 prosent, det er helt uaktuelt.

Overfor Dagens Næringsliv sier direktør i SAS, Rickard Gustafson at selskapet ikke kan godta de norske nasjonale tilpasningsforslagene som er lagt på bordet fra fagforeningene.

For SAS er det helt uaktuelt å godta kravene som er lagt frem heter det.

Det er spesielt arbeidsavtalen som er det største problemet for partene å bli enige om. Norske piloter har bedt om mer forutsigbarhet i turnusplanene, og at selskapet stanser det pilotene kaller rot i arbeidsplanene.

Piloter i Danmark og Sverige som jobber for SAS har fått til en avtale hvor dagens ordninger videreføres når det gjelder arbeidsavtaler og arbeidstid. Kollegene i Sverige og Danmark har fått lovnader om at det i all hovedsak skal kun være SAS-ansatte ombord i SAS-flyene, og at det skal begrenses hvor mange fly som leies inn på wet-lease fra andre selskap.

LES OGSÅ: BRUDD I MEKLING HOS SAS – PILOTER UT I STREIK!  (11.09.17: 08:01)