SAS har fra og med 1. mars 2016 gitt Jetpak i oppdrag å ta hånd om samtlige leveranser av savnet bagasje i Sverige og Norge. Samarbeidet omfatter også levering av savnet bagasje i Danmark med start 1. mai 2016.

I samarbeid med SAS tilbyr Jetpak en komplett transportløsning som omfatter alle ledd fra kundekontakt til sluttlevering til kunden.Gjennom dette samarbeidet styrker Jetpak ytterligere sin tilstedeværelse på de nordiske flyplassene og sin posisjon som totalleverandør til kunder og samarbeidspartnere.

”Vi er svært stolte over at vi har fått forhøyet tillit fra SAS, hvor vårt felles mål er å levere et kundemøte i verdensklasse!” sier Mona Wågberg, Group Sales Director, Jetpak Group.