Fra og med i dag vi SAS fly dobbelt så mye mellom Trondheim Værnes og Stockholm Arlanda. Flyselskapet setter inn både avganger om morgenen og ettermiddagen på oppfordring fra næringslivet i Trøndelag.

– Dette er en gledens dag for reiselivet. Ikke bare gir det vårt eget næringsliv mer effektiv tilgang til hovedstadsregionen i Sverige. Trondheimsregionen får nå en bredere dør inn til Stockholms mange fagmiljøer, sier reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Stig Hillestad.

Både SAS og reiselivsnæringen i regionen håper også på langt flere innkommende passasjerer fra Stockholm til Trondheim. Reiselivet ser et stort potensiale for økende møte- og incentivtrafikk til Trøndelag.

Utvikling av rutetilbud
Avinor har bidratt med innsikt fra både dagens trafikk, markedsundersøkelser i regionen og Reisevaneundersøkelsen. I tillegg dokumenteres regionale aktiviteter, gjennom bidrag fra Luftfartsforum. Dette samarbeidet har vært viktig i prosessen som har endt opp med at SAS besluttet å videreutvikle rutetilbudet
Værnes – Arlanda.

– Det å ha gode rutetilbud har en direkte innvirkning på hvor attraktiv en region er. Vi har gjennomført flere markedsundersøkelser for å kartlegge hvor forskjellige bedrifter vil investere i framtiden. Ut ifra disse resultatene kan vi si til flyselskapene hvilke destinasjoner som kan være interessante å utvikle, sier Nina Julianne Jensen, som jobber med ruteutvikling i Avinor.

I forkant av avgangene mandag morgen og ettermiddag markerer og feirer vi ruteutvidelsen ved å by de reisende på kaffe,»smørgås» og frukt – det hele omkranset av svenske flagg.