Vår RSS-feed

Stasbudsjettet: Luftfartstilsynet får 4, 8 millioner

Stasbudsjettet: Luftfartstilsynet får 4, 8 millioner
06.10 14:31 2016

I forbindelse med at Statsbudsjettet 2017 ble lagt frem i dag er det blitt avmerket 4,8 millioner til omstillingsprosess i tilsynet.

Nå skal Luftfartstilsynet effektivisere driften og forslaget fra regjeringen gir dette arbeidet en mulighet å starte opp.

– Det skal være trygt å fly. Luftfartstilsynet skal bli bedre i stand til å løse fremtidens oppgaver, og har satt i gang en prosess for å omstille og effektivisere virksomheten. I statsbudsjettet for 2017 sikrer regjeringen at Luftfartstilsynet får økte midler til dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en økt bevilgning til Luftfartstilsynet på 4,8 mill. kr til investeringer i digitaliseringstiltak. De planlagte investeringene vil medføre forenkling for både enkeltbrukere og næringsaktører. Tiltaket vil samtidig medføre effektivisering i Luftfartstilsynet og frigjøre personellressurser.

– Økende internasjonalisering og tøff konkurranse gjør at luftfarten er i endring. For å kunne opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, må vi forberede oss på disse endringene, sier Solvik-Olsen.

Sikkerhet har høy prioritet

Regjeringen foreslår drøyt 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål. Dette er om lag en videføring av nivået i vedtatt budsjett 2016. Om lag 815 millioner kroner går til kjøp av flytransport i distriktene, mens 29 millioner kroner er foreslått til tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Nær 203 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet, og nær 67 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

Luftfartstilsynet skal i 2017 prioritere tiltak for å øke sikkerheten innen helikoptervirksomhet. Det skal legges vekt på formidling av flysikkerhet gjennom Flysikkerhetsforum for operatører av innlands helikopter, og tilsynsvirksomheten skal økes. Også innsatsen på området offshore helikopter skal styrkes. Sikkerhetsarbeidet skal foregå i nært samarbeid med alle aktørene innen bransjen og målet er å heve sikkerhetsnivået ytterligere.

Share This:

Følg oss: Facebook