Kabinansatte i det franske flyselskapet Air France har varslet en ukes streik fra i morgen onsdag 27. juli.

Streiken ble varslet 3. juni etter at forhandlinger mellom fagforeningen SNPC og ledelsen i flyselskapet strandet.

Denne gangen dreier det seg om at fagforeningen og de ansatte ønsker konkrete og faste arbeidskontrakter med en varighet på minst fem år. Ledelsen i flyselskapet sier de ikke kan tilby mer enn fast jobb for 17 måneder.

Dermed er det duket for at mellom 55 og 70 prosen av de kabinansatte vil streike de neste syv dagene. Rundt 1000 flyvninger vil dermed bli direkte berørt av streiken, og det er ventet at minst 150.000 passasjerer blir rammet.

Støttes av pilotene

Pilotene i Air France har gitt sin fulle støtte til streiken og har gjort ledelsen oppmerksomme på at sikkerhetsreglene vil bli fulgt etter boka. Det vil si at dersom det mangler kabinansatte, eller pilotene føler at sikkerheten ikke blir ivaretatt, vil ikke flyvningen bli gjennomført.

Ettersom så mange som 70 prosent av de kabinansatte trolig vil streike betyr det at en stor andel fly blir stående på bakken.

Starten på ferien

For franskmenn som nå gleder seg til sin sommerfeire kunne streiken ikke ha kommet på et verre tidspunkt. De fleste franskmenn starter fellesferien 1. august, med utreise i helgen fra 29. juli.

Det betyr at ferien nok blir sabotert for et stort antall av landets borgere som har valgt å fly.

Økonomisk ruin

Finansdirektøren i Air France sier til franske medier at en streik nå midt i sommersesongen, og på starten av ferien for franskmenn flest vil få katastrofale økonomiske konsekvenser for flyselskapet.

Tomme kabiner blir det nok av under streiken de neste syv dagene.

Tomme kabiner blir det nok av under streiken de neste syv dagene.

Det er disse sommermånedene at flyselskapet har håpet på å kunne få nok inntjening til at resultatet for året kan pyntes noe på. For ledelsen ser det ikke ut som det er noen ende på de finansielle problemene som råder innen Air France.

Konkurransen på hjemmebane fra andre aktører har gjort sitt til at selskapet sliter med inntjeningen. I tillegg har høye oljepriser, finanskrise i Europa og usikkerhet rundt EU-samarbeidet gjort sitt for å trekke kapitalen ut av flyselskapet.

Avtaler med det enorme antallet av ansatte på pensjon, lønninger og ikke minst streiker har også bidratt til at selskapet stuper nedover.

Nå håper franske myndigheter at det snart blir en kursendring for det franske selskapet.

På den andre siden sitter det nederlandske selskapet KLM som er del av Air France-gruppen og vurderer mulighetene for en skilsmisse fra Air France, for å klare seg på egen hånd som selskapet ser ut til å gjøre på en utmerket måte.

 

Kilder: RFI/France 2