SAS klarte ikke å levere på løftet om bedring i 2016 når det gjelder tallene for andre kvartal.

Et resultat som endte på 127 millioner svenske kroner er toppsjefen selv, Rickard Gustafson ikke særlig fornøyde med.

I samme perioden i 2015 ble resultatet 355 millioner kroner. Forventningene i markedet lå i størrelsesorden rundt 420 til 435 millioner kroner. Selskapet skylder på høye utgifter på vedlikeholdssiden, samt negativ valutaeffekt. Samtidig er prispresset i markedet en stor utfordring for SAS heter det i en pressemelding.