Thai Airways International vil fortsette å la sine 10 Airbus A340 stå lagret, trolig fram til en mulig opphugging av flyene.

I følge flyselskapet er det helt umulig å få solgt flyene, og interessen fra selskap verden over uteblir.

I tre år har Thai forsøkt å selge sine A340 uten et eneste tilbud eller noen som viser interesse for flyene. Selv om prisene på de ti flyene er langt under bruktprisen for slike fly uteblir interessen.

Fire av flyene er av typen Airbus A340-500 mens sek fly er av typen Airbus A340-600. En avtale med salg av flyene tilbake til Airbus har heller ikke lykkes selskapet. I følge Reuters har er det oljeprisene og mengden drivstoff flyene bruker som gjør de uaktuelle for andre selskap å overta. De fleste flyene er produsert i 2005 og 2006.

De fleste operatører av Airbus A340 i 500 og 600 varianten har enten satt flyene på bakken, lagt flyene ut for salg eller bruker de på områder der de er aller mest effektive i forhold til bruken av drivstoff. Men faktumet er at innen få år vil ingen selskap operere denne typen fly.

Lufthansa operer i dag 36 Airbus A340 hvor de fleste er A340-600, men også dette selskapet ser etter raske løsninger for å få byttet flyene ut med mer økonomisk forsvarlige fly.