Den militære juntaen i Thailand har trukket tilbake godkjennelsen til 12 flyselskap i landet som flyr internasjonale flyvninger. Det ettersom selskapene ikke oppfyller kravene til sikkerhet og og regler som er satt av ICAO.

De 12 flyselskapene inkluderer Orient Thai Airlines og Vietjet Thai Air. I følge luftfartstilsynet i Thailand, Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), står de 12 selskapene kun for i overkant av 2 prosent av alle flyvninger internasjonalt i Thailand og derfor vil forbudet ha lite å si for turismen til og fra landet.

Selskapene har ikke bestått myndighetenes krav til sikkerhet og derfor har heller disse 12 ikke mottatt oppdaterte AOC-lisenser som kreves i Thailand hvert år. To av de 12 selskapene skal allerede ha ha utført det som kreves for å få godkjennelsen og disse vil trolig få begynne å fly internasjonalt i løpet av fire ukers tid melder Reuters. 

Foto: Wikipedia