Luftfartstilsynet har nå manet flyselskapene og flyplasser, samt politiet til å bedre sikkerhetskontrollene rundt transport av asylsøkere og flyktninger.

Tilsynet mener at det har rådet tvil og usikkerhet rundt gjennomføringen av sikkerhetskontroller når asylsøkere skal transporteres her til lands.

Det er flyvninger som skjer i regi av Utlendingsdirektoratet eller Politiets utlendingsenhet som tilsynet mener må få bedre rutiner for en slik kontroll.

Politiet på sin side har i et tilsvar til tilsynet lagt vekt på at det ofte er korte frister fra en person får beskjed om at han eller hun skal transporteres, til det gjennomføres. Det er med disse korte fristene at hverken politiet eller lufthavnene her i landet ofte ikke rekker å sørge for en god sikkerhetskontroll av asylanter før de kjøres til flyet og går ombord.

Nå oppfordrer og maner Luftfartstilsynet alle aktører fra Politiet til Avinor og flyselskapene om å samarbeide bedre slik at denne typen kontroller blir av samme karakter som vanlig rutetrafikk.

I utgangspunktet er flysikkerheten brutt av politiet selv, når asylanter ikke gjennomgår kontroller skriver tilsynet i et brev til partene.

Tilsynet peker på at spesielt politiet må bedre rutinene for å varsle flyplasser om at asylanter skal reise og at det gis tid til å gjennomføre sikkerhetskontroller.

UD og politiet ønsker ikke kommentere saken overfor Hangar.no.