Tirsdag 28. september mobiliserer aksjonsgruppa Bevar Andøya flystasjon for underskrifter for å bevare flystasjonen som er truet av nedleggelse.

-Jeg satt hjemme i Porsgrunn å kunne nesten ikke tro hva jeg hørte. Regjeringen gikk inn for å legge ned Andøya flystasjon og rasere mitt barndomshjem. Det var ikke mulig for meg å sitte stille og se på, og valgte derfor å starte gruppen Bevar Andøya Flystasjon på facebook, og i tillegg opprette et opprop mot nedleggelsen. Jeg visste med meg selv at dette vil få fatale konsekvenser, ikke bare for kommunen vår, men for hele regionen, forteller Kristian Leerstang Sørensen gjennom aksjonsgruppas nettside. 

Det er regjeringen som gjennom sin langtidsplan for Forsvaret har vedtatt at når Orion-flyene så fases ut, skal de erstattes med fire nye amerikanske P-8 Poseidon-fly, disse skal operere fra Evenes. Dermed blir flystasjonen på Andenes nedlagt etter 2023.

-Regjeringens anbefalinger om både operativ struktur og base- og støttestrukturen, herunder nedleggelse av Andøya flystasjon, er fundert på en rekke utredninger, vurderinger, beslutningsnotater og regjeringsbeslutninger. Utredningsarbeid relatert til Forsvarssjefens fagmilitære råd er også tatt inn i denne prosessen, skriver Forsvarsdepartementet i sitt svar på pressens forespørsler rundt innsyn i papirer rundt nedleggelsen. 

Regjeringen konkluderte på følgende måte i sine planer for Andøya fram mot 2023; Regjeringen anbefaler at Andøya flystasjon videreføres frem til nye maritime overvåkingsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023.

Tirsdag vil det bli gjennomført to arrangementer samtidig, ett på Andøya og ett i Oslo, begge overført på storskjerm. På Andøya ønskes det unntakstilstand og håper skoler og barnehager tar seg fri for å bli med å støtte opp om fremmøtet i Norlandiahallen. I Oslo blir det overlevering av over 8000 underskrifter mot nedleggelse av Andøya. Det er Anniken Huitfeldt som skal få overrakt underskriftene på vegne av Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Representanter for LO, NOF, YS stat og ordførere vil delta på seansen som starter rundt klokken 14.00. I Oslo skjer det hele på Eidsvolls Plass utenfor Stortinget.

Aksjonsgruppa Bevar Andøya håper alle «eksil-andværinger» møter opp i Oslo, og alle andre også som vil støtte saken mot nedleggelse av Andøya, og de konsekvensene det får for lokalsamfunnet.