Richard Branson har engasjert finansielle krefter i USA for å forberede et salg av Virgin America. Nå er det to aktører som har kastet seg over det mindre selskapet og ønsker å få kloa i det.

Lavprisselskapet JetBlue og Alaska Air-gruppen har begge ytret stor interesse i å overta Bransons Virgin America.

Branson startet selskapet opp i USA i 2007 med mål om å fly lavpris innenriks i USA. I dag har selskapet en flåte på 60 fly, Airbus A320 og Airbus A319. Flyselskapet har en mindre andel av markedet sett i forhold til konkurrentene, derfor trenger det sårt å få en hjelpende hånd for å kunne overleve.

Branson som eier mindre enn halvparten av selskapet, sier til Fortune at det er viktig å få på plass en ny eier som kan bidra til å ta selskapet videre opp i markedet og få på plass markedsandeler.

Det amerikanske konkurransetilsynet ser ingen betenkeligheter ved at et konkurrent kjøper opp Virgin i USA ettersom selskapet har en mindre markedsandel.

Det skal også være interesse fra asiatiske flyselskap å se på et kjøp, men amerikansk lovgivning tillater ikke utenlandske selskap å heleie amerikanske selskaper. Dette kan by på utfordringer for en asiatisk kjøper.