Juli-tallene for selskapet Air France/KLM blir pyntet på og reddet av datterselskapet Transavia. Totalt ble det en økning på 2,9 prosent i antall passasjerer for gruppen sett under ett.

Transavia på egen hånd klarte å få med seg en økning på 23 prosent i juli. Selskapet fraktet 1,6 millioner reisende.

Ser en bort fra Transavia som del av gruppen ble det i juli nedgang for KLM og Air France, en nedgang tilsvarende 0,6 prosent, og med 7.5 millioner reisende.

I en oversikt over statistikk for juli måned kan en lese at KLM med Transavia nå er nærmest like stor som storebror Air France i forhold til antall passasjerer.

Air France merker noe nedgang på grunn av flere streiker blant selskapets ansatte, også i juli måned. En streik blant kabinansatte kostet selskapet 90 millioner euro.

KLM på sin side klarte å få en økning på seks prosent mer i juli i år enn samme måned i 2015. For KLMs del ble det fraktet 2,9 millioner passasjerer. Air France endte på 4, 6 millioner passasjerer. Fyllingsgraden hos det franske selskapet var på 87,2 prosent, i samme måned i 2015 var fyllingsgraden på over 88 prosent.

Økningen for Transavia var på den nederlandske delen, mens selskapets franske motpart, Transavia France hadde små endringer i forhold til samme periode i 2015.