Det tyrkiske flyselskapet Turkish Airlines har ikke utelukket å kjøpe Airbus A380. I følge et intervju med ledelsen i selskapet skriver Bloomber at selskapet er svært interessert i å kjøpe gigantflyet.

I følge Turkish Airlines er selskapet i ferd med å evaluere markedet og hvordan dette vil se ut de neste fem til ti årene. Flyselskapet ser for seg å bruke Airbus A380 på ruter til Kina, India og noen europeiske ruter.

I hovedsak er det Øst Asia som er det største markedet for A380. Turkish Airlines ser på kjempeflyet som det beste for å bruke på flyvninger til Hong Kong. Fraktmulighetene er noe som tiltaler flyselskapet da flyene tar store mengder med frakt.

Det betyr ikke at flyselskapet ser bort fra Boeing 747 som også et godt alternativ, men så langt er det A380 som ligger best an. Selskapet mener at skal du fly på Øst Asia må du ha så store fly som mulig, og fylle de opp til randen. Det er sprengt på kapasiteten ved en rekke flyplasser i Asia, og det er restriksjoner på hvor mye du kan fly til og fra f.eks i Kina. Det betyr at du må fly med større fly for å få med deg flere passasjerer sier Ahmet Olmustur i flyselskapet til Bloomberg.

Selskapet utelukker ikke at de kjøper både 747 og A380, men en ordre vil trolig komme det neste året, senest under Paris Air Show i juni 2017.