Hunden heter Lola og er en Schæfer som har en helt spesiell jobb. På Greater Rochester internasjonale flyplass ved New York har hunden og hennes trener nå blitt ansatt for å søke og finne mulige eksplosiver.

Det er et samarbeide mellom Monroe County Sheriff og det amerikanske TSA –  Transportation Security Administration som bærer frukter av at hunder nå skal søke etter eksplosiver på heltid.

Flyplassen har engasjert tre hunder og hundetrenere som hver dag jobber seg gjennom flykabiner, bagasjerom og bagasje samt frakt. Hundene er et ledd i en økt sikkerhet rundt flyplassen og flypassasjerer i følge en pressemelding fra TSA.

TSA betaler for treningen av hundene og så langt er det et arbeide som har vist seg å gi gode resultatet, i hvertfall under trening og søk som er gjort på flyplassen som tester.

TSA håper selvsagt ikke at det skal dukke opp eksplosiver ombord i fly, men ettersom muligheten er tilstede er dette et av sikkerhetstiltakene som er igangsatt meldes det.