København Lufthavn Kastrup skal utvide sikkerhetskontrollen for over 250 millioner danske kroner. Det er snakk om en dobling av arealet og størrelsen på selve kontrollområdet.

For flyplassen handler det om å gjøre sikkerhetskontrollen mer forutsigbar i forhold til forventet tid å komme igjennom sjekken. Utbyggingen er en del av planene for flyplassens ønske om å vokse fra 25 til 40 millioner reisende i året.

Deler av dagens sikkerhetskontroll skal utvides med 20 meter slik at dagens område fordobles, byggetiden er ventet å ta rundt ett år.

Selve ombyggingen vil gi rundt 100 mann arbeide de neste tolv månedene melder driftselskap bak flyplassen.