En video som nå er offentliggjort av den amerikanske havarikommisjonen NTSB viser kaotiske tilstander ombord i en MD-88 fra Delta Air Lines, etter at flyet havnet utenfor rullebanen på LaGuardia i mars 2015.

Videoen viser tydelig at de kabinansatte er forvirret og usikre på om flyet skal evakueres. NTSB har i sin rapport etter hendelsen påpekt at de kabinansatte bidro sterkt til kaoset ved å komme med beskjeder som sto i stor konflikt med hverandre.

Etter at flyet stanset opp, delvis på en jordvoll, tok det over 12 minutter før det endelig ble bestemt at flyet skulle evakueres. Det er en forsinket evakuering som NTSB ikke er nådige mot, og som både pilotene og de kabinansatte får sterk kritikk for ikke å ha utført raskere.

Foto: NTSB

Foto: NTSB

Samtlige 127 passasjerer og mannskapet på fem klarte uten større skader når evakueringen endelig kom i gang. 

Videoen som ble publisert av nettstedet FlighGlobal.com, viser at passasjerene sitter i sine seter og avventer instruksjoner fra de kabinansatte. I videoen høres også de kabinansatte som spør hverandre om hva de skal gjøre, og om det er nødvendig å evakuere flyet.

NTSB skriver i sin rapport at passasjerene fikk beskjed seks minutter etter at flyet stanset opp, at de skulle evakueres, men det tok ytterligere seks minutter før evakueringen kom i gang. Deretter tok det 17 minutter før alle var helt ute av flyet.

Pilotene får kritikk for ikke å ha kommunisert med de kabinansatte etter hendelsen. De kabinansatte får kritikk for å ha skapt kaos, og flere forlot sine plasser i flyet som er påkrevd at de beholder ved en nødssituasjon.

Det at passasjerer fikk samle sammen bagasje, eiendeler og at flere ble stående i midtgangen er også noe NTSB er sterkt kritiske til.

Uhellet med MD-88 flyet skjedde som følger av pilotfeil da pilotene bremset flyet for hardt og det hele endte med at flyet dreide av rullebanen som var dekket av snø, og flyet endte opp delvis over en jordvoll.

SE VIDEO HER: