Widerøe setter opp ekstra setekapasitet på ruten Røros – Oslo ifm. Rørosmartnan søndag 21. februar, med tider som følger av linken under.

Helga tilknyttet martnan er en periode med mange reisende over lufthavna. Den vanlige ettermiddagsavgangen søndag 21. februar, som tar av fra Røros ca. kl. 18, er allerede fullbooka.

Det er gledelig å observere at etterspørselen etter flyseter er stor.

På lufthavna er vi tilfreds med at Widerøe er kundeorienterte, lytter til lokalsamfunnets innspill,  og øker kapasiteten når det er spesielle behov!

Booking her!