Flyselskapet Widerøe er i prosessen rundt en vurdering på å kjøpe jetfly av typen CS-100 fra Bombardier, for bruk innenlands i Norge. Det blir i direkte konkurranse med Norwegian og SAS.

I følge Dagens Næringsliv er målet å bruke fly som har lavt drivstofforbruk og å satse på ruter som Molde, Kristiansund, Haugesund – til Oslo. Ruter som har lavt trafikkgrunnlag.

I følge avisen er det en ting som står i veien for at disse planene kan bli aktuelle for Widerøe, det er at selskapet må få til en ny kollektivavtale med de ansatte, og den må være billigere enn i dag. DN skriver at selskapet diskuterer med sine ansatte om Widerøe skal bestille inntil ti fly av typen C-series fra Bombardier, bruke selskapets flåte på flere ruter utenlands og være mer aktiv på utleie av selskapets fly og mannskap til andre aktører på wet-lease basis.

Widerøe har de to siste årene hatt en merkbar nedgang i reisende på sitt nettverk, noe som gjør at selskapets ledelse må tenke nytt. Det må samtidig skje raskt og dermed vil det bli planer som går ut over SAS og Norwegian.

Fra å være en liten aktør som tråler små ruter hvor de stores fly ikke kommer til, kan Widerøe dermed bli en brysom liten aktør som kaster seg inn på destinasjoner der SAS og Norwegian får konkurranse.

Dagens Næringsliv skriver at selskapet også vurderer fly fra Embraer og japanske Mitsubishi.