Foto: BER

Den nye flyplassen i Berlin som har stått ferdig siden 2012, men som ikke kunne åpne dørene på grunn av feil og mangler, har fortsatt over 11.500 punkter på listen som må utbedres.

I følge Tagesspiegel er det så mange feil og mangler at det spøker for at flyplassen nå kan åpnes som planlagt i oktober 2021. I en nylig produsert rapport fra det tyske TÜV går det frem at brannvernssystemet på flyplassen langt fra er i god nok stand, og at det trengs å bytte ut både elektriske kabler og vannrør for brannskum.

Flyplassen hadde frem til 29. mars på å få godkjent brann- og slukningsssystemene i terminalene, men dette ble ikke godkjent da fristen var gått ut. Nå må flyplassen starte arbeidet med godkjenning på nytt, når feil og mangler er utbedret.