Da både Air France og British Airways fikk levert sine Concode-fly på midten av 1970-tallet, var det i utgangspunktet kun en rute selskapene hadde sett seg ut å bruke flytypen på. Det var rutene mellom London og Paris til New York og Washington.

Men det skulle vise seg at Concorde-flyene ville skape hodebry og et anstrengt forhold mellom USA og de to europeiske landene.

For mens British Airways og Air France hadde sendt inn sine søknader om å få bruke de supersoniske flyene til og fra USA, hadde samtidig en sammenslutning av miljøvernorganisasjoner satt inn sitt mottrekk.

I samarbeide med en lang rekke med politikere både i New York og Washington, ble det fremlagt for amerikanske myndigheter rapporter som pekte på alle problemene rundt flytypen.

Concorde-flyene støyet langt mer enn den tidens flytyper, flyene forurenset luften nesten dobbelt så mye som DC-8, og mengden drivstoff som gikk med til hver flytur var enorm og uøkonomisk i en tid hvor energikrisen var på sitt høyeste.

Air France, Concorde – Foto: Hans O. Nyborg

I tillegg ble det fremlagt tall som viste hvor svekket ozonlaget over jordkloden ville bli ved bruk av Concorde-flyene. Dette igjen ville føre til at langt flere ville få hudkreft ettersom solen ville komme sterkere igjennom lagene rundt jorden.

Presidenten i USA i 1973, Richard Nixon hadde lovet de to europeiske landene at det ikke skulle bli noe problem å bruke flytypen over Atlanterhavet. Men det var ny president da søknaden ble sendt inn, og Ford fikk et dilemma hvor både Storbritannia og Frankrike truet med sanksjoner og brudd i de politiske forhold dem i mellom dersom det ikke ble gitt godkjenning.

Over 2000 amerikanskbygde fly hadde frem til 1976 fått godkjennelse og unntak fra miljøvernforskriftene i USA, noe de to landene i Europa brukte for det det var verdt.

Presidenten i YSA ga etter og selskapene fikk godkjennelse til å fly fire ganger daglig fra mars 1976. Men i slutten av februar valgte så politikere i New York å bestemme en ny lov som forbød bruken av Concorde-flyene på flyplassene rundt byen.

Mens månedene går kan begge flyselskapene melde om lavt belegg på under 35 prosent, på rutene til Rio og Bahrain som flytypene ble brukt til.

I mai måned 1976 ble det endelig gitt klarsignal for å benytte flytypen til USA. Washington ble først åpnet, mens New York-ruten måtte en runde i retten før den kunne bli betjent med Concorde-flyene.

ANNONSE
Forrige artikkelVurderer å kutte ut alle fly med fire motorer
Neste artikkel2000: Russland vil bygge A380/747 “lookalike”