Hangar.no
Flyhistorikk

1989: Sovjet ga ordre om å skyte ned Norving-fly med norske pressefolk ombord

En av de hendelsene som norske myndigheter har valgt å holde hemmeligstemplet når det gjelder detaljer og bekreftelser på at det har skjedd, er da et Norving-fly var svært nær ved å bli skutt ned av et sovjetisk jagerfly i 1989.

Det var i forbindelse med at det norske efterretningsfartøyet Marjata oppdaget en sovjetisk atomdrevet ubåt i Alfa-klassen som lå på overflaten av havet med sort røyk som steg opp fra den. Alt

SU-27 med sovjetiske merker på – Foto: Wikipedia

tydet på at det var en brann ombord i ubåten. Dette var en av tre slike branner bare i 1989. I april sank en annen ubåt etter brann og 42 personer omkom.

Da Forsvaret sendte ut en pressemelding om denne tredje brannen  15. juli 1989, ble det skrevet at ubåten var oppdaget 120 kilometer fra Vardø. Da ble det på morgenen 16. juli satt i gang innleie av et eget fly for norsk presse. Flyet som ble chartret kom fra Norving. Pilotene hadde med seg 15 norske pressefolk, fem fra NRK og fem avisjournalister og fotografer.

Under denne overflygningen av den sovjetiske ubåten viste ikke hverken pilotene eller passasjerene i Norving-flyet at et sovjetisk SU-27 jagerfly var på vei mot dem, for å skyte dem ned.

Avslørte hemmeligstemplet informasjon

Årsaken til at hendelsen ble kjent var et uhell fra Forsvaret. Under et presseseminar mellom Forsvarskommando Nord-Norge og NRK samt en rekke aviser som ble avholdt i mars 1990, spurte en av NRK journalistene i en pause om detaljer rundt det de hadde sett fra luften i presseflyet. Det er da stabssjef og daværende pressetalsmann ved Forsvarskommando Nord-Norge, Egil Omdal og Geir Anda ikke husket at NRK hadde mikrofoner stående på bordet der det satt foran pressen.

Da NRK skulle redigere opptak fra konferansen dage etter ble det oppdaget at Forsvarets pressetalsmann, mens journalisten stiller spørsmål til dem fra salen, bøyer seg over til sidemannen og hvisker «Det var flyet det ble gitt ordre om å skyte ned».

HØR OPPTAKET FRA NRK – HER OG NÅ 3. MARS 1990 (Ekstern lenke til Nasjonalbiblioteket)

På dette tidspunktet hadde ledelsen i Forsvarskommando Nord-Norge valgt å hemmeligstemple opplysningene om at et norsk fly skulle skytes ned. Men hviskingen mellom Omdal og Anda sørget for at det som var hemmelig ble offentlig.

Dermed var krisen et faktum for Forsvaret. Avisene var fulle av overskrifter dage etter, om at det norske flyet var minutter fra å bli skutt ned.

Flyet fra Norving hadde fløyet svært nær den sovjetiske grensen i Barentshavet, dette var nok til at ordren på sovjetisk side ble gitt om å skyte ned flyet. I løpet av de 28 årene som har gått siden hendelsen har en lang rekke medier forsøkt å få detaljer om saken fra Forsvaret, uten å lykkes. 

Forsvaret har nær 30 år etter hendelsen ingen opplysninger om hendelsen. For pressefolkene som var ombord i flyet kom opplysningene om at de var nær ved å bli skutt ned som et sjokk.

Bare det faktum at flyet snudde i tide og forsvant fra den sovjetiske grensen, avbrøt det russiske flyet sitt oppdrag og vendte tilbake i eget luftrom.

Ikke klar over faren

Flyselskapet Norving ga uttrykk etter at hendelsen ble avslørt at de ikke var klar over faren for å bli beskutt da de fløy pressefolk over en sovjetisk u-båt som var i brann. Det norske forsvaret bekrefter at det også tidligere har forekommet lignende episoder som viser at Sovjet hadde skjerpet reaksjonene ved grensekrenkelser.

Pilotene som fløy det norske flyet har ikke uttalt seg offentlig om de så det sovjetiske SU-27 jagerflyet som skal ha ligget på siden av Norving-flyet på et tidspunkt.

Hør NRKs intervju HER med Tore HAUGERUD (mv) i Norving + pressetalsmann Geir ANDA (mv) i Forsvarskomm. Nord-Norge. (Eksternt innhold, Nasjonalbiblioteket)

 

Kilder: NRK, Aftenposten, Avisa Nordlys, Forsvarsnytt 1992
Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Her står et av de tidligere DC-8 flyene til SAS og råtner bort

30 år siden Torghatten-ulykken

Steffen Sundt

30 år siden Iran Air 655